SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH

20. 10. 2021, 9.30 – 11.00 hod., Rodinné centrum Srdíčko, 4. patro Polikliniky Žďár nad Sázavou. Vzájemné sdílení náročné životní situace, podpora i cenné informace pomohou všem, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké. Na říjnové setkání přijala pozvání paní Barbora Boháčová, vedoucí zdravotních a hospicových služeb z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Vstup je zdarma.