Kontakt

Family Point Žďár nad Sázavou

 • Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
 • +420 / 732 472 892

 • familypoint.zdar@kolping.cz
 • Po, St 8.00–12.00 hod., 13.00–15.00 hod.
  Út, Čt, Pá 8.00–12.00 hod.
 • Kontaktní pracovnice:
  Ivana Petrová
 • Odpovědná vedoucí:
  Jana Kamarádová, DiS.
Facebook


Link

Poskytovatel licence

Centrum pro rodinu a sociální péči

Právní forma 

Církevní právnická osoba, registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.: 8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Marcela Ondrůjová, ředitelka

Identifikační údaje

IČO: 44991584

DIČ: CZ44991584

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465192 / 2700
číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700

Založte si vlastní Family Point

Zaujala vás myšlenka služby Family Point a ve vašem okolí podobné místo chybí?

Staňte se naším partnerem a založte Family Point ve vaší lokalitě.


Více o službě Family Point

Kontaktní osoba pro Family Pointy na Vysočině

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point v Kraji Vysočina
tel.: +420 / 604 202 121
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba pro Family Pointy v České republice

Ing. Daniela Mišunová
Národní koordinátorka služby Family Point
tel.: +420 / 777 675 740
e-mail: info@familypoint.cz

Služba FAMILY POINT místo pro rodinu® je z důvodu zachování kvality zapsána v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Držitelem know-how a poskytovatelem licence k užívání značky je Centrum pro rodinu a sociální péči.