Pro rodiny s dětmi

Rodinná či mateřská centra, střediska volného času, domy mládeže, a další...

Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 731 674 620, 731 674 621
e-mail: activezdar@activezdar.cz

Rodinné centrum Srdíčko

Studentská 4, budova polikliniky, 4. patro, Žďár nad Sázavou, 591 01
tel.: 566 690 135, 734 346 479
e-mail: srdicko@kolping.cz