Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Přehled sociálních služeb, které jsou poskytovány ve městě Žďár nad Sázavou.

Naleznete zde nabídku těchto služeb:

  • Dům klidného stáří
  • Seniorpenzion
  • Pečovatelská služba
  • Domácí ošetřovatelská péče
  • Terénní program
  • ESKO
  • Stacík
  • Azylový dům