Mezinárodní den rodiny 15. května

15. květen slavíme již od roku 1994 jako MEZINÁRODNÍ DEN RODINY.

Nenahraditelné prostředí, v němž se nejsnáze a nejspolehlivěji stává z dítěte společenský a tvořivý člověk a kde se dospělý má příležitost permanentně zdokonalovat v nesobecké lásce a v nezištné spolupráci – tím je RODINA.

Zastavte se a uvědomte si dnes Vaše štěstí, že jste součástí své rodiny ♥

Sledujte také Festival rodiny, do něhož se v letošním roce zapojilo 102 organizací s množstvím akcí s rodinnou tematikou. Tato kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale také na důležitou roli Sítě pro rodinu, mateřských a rodinných center a dalších organizací, které s rodinami pracují. Tím je tak Family Point ♥