Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypoint.zdar@kolping.cz

Odběr novinek

Seznam kontaktů na organizace zabývající se problematikou domácího násilí - zde

Policie ČR k problematice domácího násilí - zde

www.rosa-os.cz - občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí

Za domácí násilí považujeme takové jednání, které:

  • se odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilná osoba a ohrožená osoba jsou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně propojeny
  • je opakované a dlouhodobé, přičemž osoba násilná a osoba ohrožená mají jasně oddělené role
  • je páchané v soukromí – tzv. za zavřenými dveřmi
  • postupně narůstá intenzita jednotlivých incidentů